Sanace a izolace vlhkého zdiva

Úvod>Chemické injektáže

Chemická injektáž zdiva

Metoda chemické izolace je vhodná pro cihelné, smíšené, nebo kamenné zdivo. Chemické izolace s oblibou využívají i památkáři, pro izolace památkově chráněných budov.

Výhody  chemické izolace:    

                                       Nedochází k narušení statiky budovy. 

                                       Stačí přístup z jedné strany zdiva.

                                       Rychlost prací. Cca 10-12 m2 za den.

Pracovní postup

Do zdiva se navrtají injektážní otvory ve vzdálenosti cca 10-12 cm od sebe. Otvory se poté vyčistí vzduchem. Do připravených injektážních otvorů se vpraví hydrofobizační krém na bázi silan-siloxanů, který prosákne do všech trhlinek a kapilár v jejich okolí. Tím dojde k propojení vrtů a vytvoření ucelené vodorovné vrstvy. V následné chemické reakci dojde k vodoodpudivosti zdiva a zamezení vzlínání zemní vlhkosti.

              vyvrtané a vyčistěné otvory ve zdivu. Připraveno pro vyplnění injektážním krémem.              Zdivo izolované injektážním krémem

              Chemická izolace- napouštění vrtů                        Vyplněné vrty injektážním krémem

Webové stránky vytvořil Acceler